• Đại Diện Trước Tòa Đại Diện Trước Tòa

  Nhân viên của Cục Pháp Luật có kinh nghiệm phong phú về biện hộ trong các vụ kiện quyền của thân chủ bị vi phạm cũng như những loại tranh chấp khác nhau trước tòa, các tòa án thương mại…

  Đọc Thêm
 • Luật Công Ty

  Bao gồm đầy đủ các dịch vụ đăng ký và giải thể các pháp nhân dưới bất kỳ hình thức thành lập công ty nào (LLC, CJSC, OJSC, PSC, PIC, NPO), cũng như các công ty một thành viên (SP). Giới thiệu các điều…

  Đọc Thêm
  Luật Công Ty
 • Luật Thuế Luật Thuế

  Hỗ trợ pháp lý trong các đợt kiểm toán thuế, kháng cáo các quyết định của sở thuế ở các giai đoạn giải quyết tranh chấp trước khi ra tòa và tại tòa, hỗ trợ pháp lý trong các cuộc điều tra được bắt đầu bởi…

  Đọc Thêm
 • Luật Bất Động Sản

  Đăng ký quyền sở hữu tài sản cố định, quản lý tài sản và biện hộ, đại diện trong các tranh chấp, đại diện trong các tổ chức nhà nước, bảo vệ bất động sản tránh bị biển thủ…

  Đọc Thêm
  Luật Bất Động Sản
 • Luật Phá Sản Luật Phá Sản

  Đại diện quyền lợi của các con nợ, chủ nợ, cán bộ vỡ nợ, cổ đông (người tham gia) của con nợ-công ty và các tổ chức khác; hỗ trợ pháp lý tại giai đoạn trả lại (bán) tài sản của con nợ, bảo vệ pháp lý trong…

  Đọc Thêm
 • Luật Sở Hữu Trí Tuệ

  Đăng ký quyền sở hữu tài sản trí tuệ, quản lý và bảo vệ tài sản trí tuệ, đại diện trong các tranh chấp, đại diện trong các tổ chức nhà nước, bảo vệ pháp lý trong vi phạm hành chính và các vụ án hình sự về tài sản trí tuệ…

  Đọc Thêm
  Luật Sở Hữu Trí Tuệ
 • Luật Hải Quan Luật Hải Quan

  Kháng cáo các hành động và thiếu sót, kháng cáo các quyết định của các cơ quan hải quan liên quan đến đánh giá giá trị vì mục đích hải quan, xác định mã Danh Pháp Hàng Hóa Ngoại Thương, tính thuế hải…

  Đọc Thêm
 • Kiểm Toán Pháp Lý

  Kiểm toán pháp lý toàn diện đối với các hoạt động của công ty và lập ý kiến pháp lý theo kết quả kiểm toán phản ánh những rủi ro và sơ suất pháp lý đã xác định và cung cấp các kế hoạch khắc phục hoặc giảm…

  Đọc Thêm
  Kiểm Toán Pháp Lý
 • Bảo vệ tránh các Hành Động Phi Pháp Bảo vệ tránh các Hành Động Phi Pháp

  Điều tra những mâu thuẫn nội bộ và bên ngoài công ty, chống ‘thu giữ đột kích’, xác định và bản địa hóa các giao dịch không có thật, chống ‘thanh toán ngoài hợp đồng’, chấp nhận bởi nhân viên công ty, và trộm cắp…

  Đọc Thêm
 • Các Dịch Vụ Dành Cho Cá Nhân

  Bảo vệ quyền lợi của các cá nhân trong mọi loại vi phạm hành chính và các vụ án hình sự; đại diện pháp lý, thương lượng và tư vấn pháp luật ở các lĩnh vực luật gia đình, thừa kế và nhập cư, kiện tụng với các…

  Đọc Thêm
  Các Dịch Vụ Dành Cho Cá Nhân

RI-Consulting - Cục Pháp Luật

Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm hỗ trợ pháp lý trong các khu vực kinh tế sau đây:

 • Bất Động Sản và Xây Dựng
 • Ngân Hàng và Tài Chính
 • Bảo Hiểm và Đầu Tư
 • Bán Sỉ và Bán Lẻ
 • Công Nghiệp và Sản Xuất
 • Nhiên Liệu & Phức Hợp Năng Lượng và Tài Nguyên Thiên Nhiên
 • Quảng Cáo và Truyền Thông Đại Chúng
 • Vận Tải và Ngoại Thương
 • Thể Thao và Trình Diễn
 • Chăm Sóc Sức Khỏe và Dược Phẩm

Đường dây nóng

Luật sư trực

24/7

+ 7 (985) 307-31-76

 

Ý Kiến Phản Hồi và Giới Thiệu

Sự tham gia của nhân viên của quý vị đã giúp phát hiện và khắc phục những thiếu sót trong các hoạt động của Sở.

M.S.Liksutov, Phó Thị Trưởng Moscow.


 

Khu Vực Địa Lý Chúng Tôi Phục

Cục Pháp Luật RI-Consulting cung cấp dịch vụ trên toàn Liên Bang Nga liên quan đến các quy định của luật pháp trong nước.